Free delivery within 10km & other provinces - ส่งฟรีเขดไก้คๅงและต่างแขวงLeg Exercise Bands

Regular price $13.90

ยางยืดวงแหวน ออกกำลังกาย 6เส้น

- การออกกำลังกายที่มีระดับความต้านทานต่างกัน 5 ระดับแต่ละ ตัวทำจากน้ำยางธรรมชาติ 100% เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นและนักกีฬาขั้นสูง
- เลือกแหวนต้านทานที่เหมาะสมตามระดับสุขภาพที่คุ้นเคยทนทานและคงทน
- น้ำหนักเบาและพกพา
- เข็มขัดกีฬาเหล่านี้สามารถใช้ในการออกกำลังกาย และ ขั้นตอนต่างๆ รวมถึงการยืดกล้ามเนื้อการฝึกความแข็งแรงเทคนิคการยกน้ำหนักแอโรบิกและการออกกำลังกายที่บ้าน
- เหมาะสำหรับการออกกำลังกายแขนข้อเท้าและขา

ราคา: 139,000กีบ,
ส่งฟีเขดไกคๅงและต่างแขวง
สันใจแชัดหา: (020) 28000 750
(020) 2803 7355, (020) 5800 2414
------------

Leg Exercise Bands

Include 6 bands and carry bag
Suitable for beginner to advance

Price: 139,000Kip,
Free delivery within 10km & other provinces (HAL)
Contact: (020) 5800 2414
(020) 2803 7355, (020) 28000 750